WikiGardenia

Pentru o informare corectă.

Unelte utilizator

Unelte site


glosar

Cuprins

Glosar

A

Aberație - modificare intervenită în cadrul unei specii, la unii indivizi, care în urma acțiunii unor condiții de mediu diferite de cele normale, obișnuite, prezintă o deviere de la caracteristicile normale ale speciei
Acarieni - artropode cu 8 picioare (păianjeni) care atacă plantele prin înțeparea celulelor
Acaricid - insecticid (substanță chimică) folosit pentru combaterea acarienilor (păianjenilor-roșii)
Acarifer - care poartă acarieni
Acarioză - umflare patologică a mugurilor datorată acțiunii prin înțepare a acarienilor; boală parazitară, contagioasă, provocată de acarieni
Achenă – fruct dehiscent (uscat), cu o singură sămânță, care nu se deschide la maturitatea lui, cu pericarp uscat nelipit de sămânţă (ex. ghinda, aluna, etc)
Acarp - lipsit de fruct
Acaul- plantă a cărei tulpină este atât de scurtă încât poate să nu fie vizibilă; frunzele sunt în general rozete la nivelul solului
Acicular – în formă de ac (ex. conifere)
Acid - se referă la un pH al solului mai mic decât 7
Acidofilă - plantă care preferă terenurile acide, având un ph sub 7
Aclimatizare - expunerea treptată la condițiile de afară a răsadurilor sau plantelor ținute înăuntru. Se începe cu o expunere de câteva minute pe zi, crescând treptat durata expunerii. Ajută la creșterea vigorii plantei. Adaptarea unei plante sau a unui animal la condiții noi de viață
Acrofil - care crește la altitudine
Acrofite - plante din zone alpine
Actinomorf – flori cu simetrie radială (regulată) a învelișurilor florale
Actofil - care trăiește pe litoral
Actofite - plante de litoral stâncos
Aculeat – prevăzut cu ghimpi
Acuminat – organ care se termină într-un vârf prelung, îngust, ascuțit
Acut – ascuțit, terminat într-un vârf ascuțit
Adpres – peri alipiți pe lujer, tulpină
Adventiv - care se dezvoltă pe diferite părti ale plantei
Alcalin (bazic)- se referă la un pH al solului mai mare decât 7
Aerare - aerisirea sau împrospătarea aerului dintr-o încăpere
Aeriene - tulpini ce se dezvoltă la suprafața solului (majoritatea plantelor) sau rădăcini fixatoare (liane)
Aerofită - plantă care trăiește pe alte plante fără să le extragă lor sau solului hrana
Afide - păduchi de frunze care se hrănesc cu seva plantelor
Agățătoare - tulpini care se cațără cu ajutorul cârceilor, haustorilor sau ventuzelor
Alcaloid - substanță de origine vegetală sau obținută sintetic, toxică, folosită în doze mici în medicină
Alogamie - polenizare încrucișată cu polenul altei flori de pe aceeași plantă sau provenit de la o floare de pe altă plantă, din cadrul aceleași specii
Alpin – specie răspândită în zona alpină (200-2500 m)
Altern – dispunerea izolată a frunzelor pe tulpină, câte una la un nod, înșirat pe un ax în lungul unei spirale
Alternativ - frunze așezate una câte una, pe diferite nivele, pe tulpină
Alternofit – specie de regim alternant, variabil de umiditate
Altoi - butaș sau mugure ce constituie grefa ce va genera partea aeriană a viitoarei plante
Alveolă - cavitate ce apare pe suprafața unor organe
Ament – mâţişor, inflorescența alcătuita din flori unisexuate foarte mici, dispuse pe o axă comună care atârnă ca un ciucure (ex. salcia,nuc,alun)
Anabioză - stare de viață latentă, de repaus, cauzată de factorii de mediu, cu posibilitatea reveniri la viață în cazul optimizării condițiilor de viață
Androceu – totalitatea organelor bărbătești (stamine) dintr-o floare
Angiosperme – încrengătura care cuprinde plante cu flori și sămânța este închisă în fruct
Anteră – partea terminală a staminei formată în general din două teci sau loji care conțin polen
Antracnoze - boli ale plantelor produse de ciuperci ce provoacă leziuni pe diferite părți ale acestora
Anuală - plantă care trăiește un an sau un sezon. Planta crește din sămânță în fiecare an
Anvergură - termen ce desemnează suprafața, diametrul tufei formate de o plantă floriferă sau decorativă prin frunzi
Apetale – flori fără petale
Apex - porțiunea din varf a unui arbore sau arbust
Apical - organ situat în partea superioară, terminală, a unui organ sau a unei plante; (muguri) dispuși în vârful unei ramuri
Apofiză – (la speciile de Pinus) partea îngroşată a solzilor conurilor
Arbore - plantă longevivă, lemnoasă, cu o singură tulpină, trunchi și coroana distincte
Arbuști - plante lemnoase, cu longevitate mică care au mai multe tulpini egal dezvoltate, sub formă de tufă
Arbustoid - plantă lemnoasă, cu longevitate mai redusă, cu mai multe tulpini inegal dezvoltate care au fiecare coroana sa proprie
Areal - aria specifică de răspândire a unei specii, a unei clase etc. de plante sau de animale; suprafaţa teritoriului pe care aceasta este răspândită sau creşte spontan
Areola - formațiune anatomică situată în vârful mamilei, la cactuși
Aril – partea cărnoasă anexă, care acoperă parţial sau total sămânţa
Aristat – prevăzut cu un vârf subţire şi lung ca o ţepuşă
Ascendent – la bază orizontal sau oblic, apoi, spre vârf curbat în sus şi devine vertical
Asimilatoare - tulpini la care frunzele sunt reduse la țepi (cactuși)
Auriculat – la bază cu două urechiuşe
Axilă – subsuoară
Axul florii - parte prelungită a pedunculului floral terminată cu receptaculul

B

Bac - vas mare prevăzut cu rezervor pentru apă, destinat culturii plantelor mari (arbori, arbuști, liane)
Bacă – boabă, fruct cu pericarp cărnos sau zemos, cu pieliță subțire, care nu se deschide la maturitate, în al cărui miez se găsesc mai multe semințe
Bentos - totalitatea plantelor și animalelor care trăiesc pe fundul apelor fixate sau care execută mișcări de mică amplitudine în apropierea substratului
Bianuală - plantă a cărei ciclu de viață se desfășoară pe parcursul a doi ani; de regulă, în primul an se dezvoltă tulpina, rădăcina și frunzele iar în anul următor înflorește, fructifică și produce semințe după care moare
Bicolor = cu două culori
Bifidat – desfăcut, ramificat în două
Bilabiat – caliciu sau corola (neregulată) posedând două buze (labii) ca urmare a sudurii incomplete a sepalelor sau petalelor; în general buza superioară este formată din două piese iar cea inferioară din trei
Biocenoză - totalitatea organismelor vegetale și animale care populează un anumit mediu
Biodiversitate - numărul și variabilitatea organismelor vii într-o anumită zonă
Biotop - mediu natural în care se dezvoltă o anumită specie
Botanică - știința care se ocupă cu studiul structurii și dezvoltării plantelor, al originii și evoluției lor
Botritis - putregai-cenușiu produs de ciuperci
Brachiblast – ramuri cu creșteri anuale foarte mici, milimetrice
Bractee – frunză redusă, modificată, la subsuoara căreia se găseşte o floare sau o inflorescenţă
Bracteolă – bractee mică ce se găseşte la baza pedicelilor florilor dintr-o inflorescență
Briofil - care trăiește pe sau între mușchi
Bulb – tulpină subterană învelită cu frunze cărnoase pline cu materii de rezervă
Bulboasă - plantă ce formează bulb
Bulbotuber - bulb modificat ce are la exterior 1-2 foițe solzoase de protecție, miezul fiind un țesut bogat în substanțe de rezervă
Butaș - porțiune desprinsă dintr-o plantă (vârfuri de tulpină, frunză cu pețiol, fragment de frunză, ramuri semilignificate) folosită pentru înrădăcinare și înmulțire
Butășire - metoda de înmulțire asexuată, vegetativă, care implică îndepărtarea unei porțiuni din planta mamă (butaș) și sădirea ei în pământ, cu scopul de a se înrădăcina și de a forma o plantă nouă

C

Caduc – căzător, caliciu ale cărei sepale cad în momentul deschiderii bobocului floral sau plantă care își pierde frunzele toamna
Calamus - tulpină cu internoduri bazale
Calatidiu - inflorescență cu axul floral turtit, înconjurat de bractee și acoperit de flori sesile
Calcicol – specie ce vegetează numai pe soluri cu substrat calcaros
Calcifug – specie ce nu crește pe soluri calcaroase
Caliciu – înveliş floral extern format din totalitatea sepalelor unei flori
Calicul – uneori caliciul este format din două cicluri de frunzișoare, în care caz primul verticil alcătuit din frunze mai mici, poartă denumirea de calicul
Calus - țesut de cicatrizare pe organele vătămate
Campanulat – corola gamopetală în formă de clopot
Campestru – specie răspândită în regiunile de câmpie (0-200 m)
Canaliculat – străbătut de un şănţuleţ (canalicul), brăzdat
Canescens – cenușiu
Capitul – tip de inflorescenţă racemoasă, al cărei ax principal se dilată la vârf pentru a purta flori sesile, înconjurată la bază de bractee, ce alcătuiesc involucrul
Capsulă – fruct uscat, dehiscent care conține numeroase semințe
Carenă – parte anterioară a papilonaceelor, formată din două petale dispuse ca și carena unei nave
Carenat – prevăzut cu o muchie
Carență - insufiența sau absența unor nutrienți ai plantei ce poate duce la afecțiuni mai mult sau mai puțin grave
Caudal - partea distală sau posterioară a unui organ sau regiuni
Caulifloră - plantă care formează flori direct pe tulpini lemnoase
Cariopsă – fruct uscat indehiscent, al cărui pericarp aderă strâns la tegument
Carpelă – frunzișoară modificată ce poartă ovulele
Cefalium - denumire generică a extremității superioare (cefalice) a unor cactuși
Cespitos - termen ce desemnează plantele care formează tufe dese pornite dintr-un mugur ori din rizomi foarte mici și îndesați unul în altul (cacteele)
Chionofil – specie ce crește în regiuni cu depuneri de zăpadă persistentă timp îndelungat
Cicatrice – urma rămasă pe lujer după căderea frunzei
Ciliat – prevăzut cu peri pe margini
Cimă – tip de inflorescenţă, plană sau convexă, la care florile încep să se deschidă de la centru către margine
Ciorchin (racem) – inflorescență care poartă pe axul principal ramuri florifere situate la subsoara unor bractee și care sunt cu atât mai scurte cu cât sunt mai apropiate de vârf
Ciupire - tăierea vârfului de creștere aplicată unor plante cu scop regenerativ
Cladodiu - ramificații aplatizate (tulpină lațită) ale unor specii de plante (Opuntia) cu rol asimilator
Clorofilă - substanță verde conținută de frunze și tulpini care în prezența luminii și a dioxidului de carbon, transformă prin fotosinteză mineralele din sol în substanțe organice, asimilabile
Cloroză - afecțiune a plantelor caracterizată prin îngălbenirea frunzelor și pierderea pigmentului verde al acestora
Colet - porțiune îngroșată, aflată la joncțiunea dintre rădăcină și tulpină. În cazul anumitor plante trebuie să fie la suprafața solului sau doar ușor îngropată în pământ
Colinar – specie răspândită în regiunile de dealuri şi coline (200-300 → 600-700 m altitudine)
Columnar – în formă de coloană, de stâlp
Compost - substrat fertilizat destinat culturii plantelor
Compostare - amestecarea diverșilor constuituenți organici și sintetici pentru formarea compostului
Conate – (frunze, bractei) unite în jurul ramurii, lujerului sau tulpinii
Convolut – răsucit
Copil - lăstar florifer lateral
Copilire - tăierea parțială sau totală a copililor laterali pentru a dirija înflorirea și fructificarea
Cordat – (baza frunzei) prezintă o adâncitură în care este prins peţiolul, ceea ce imprimă frunzei adesea formă de inimă (cordiform)
Coriaceu – definește frunzele dure ca pielea; gros, lucios
Corimb – racem la care pedunculii florilor deși pleacă din puncte diferite de pe axul inflorescenței, ajung la același nivel, găsindu-se aproape în același plan
Corolă – înveliş floral intern constituit din totalitatea petalelor unei flori care alcătuiesc al doilea învelis al florilor cu rol de protecție a organelor sexuale
Cortical - partea exterioară a unui organ
Crenat – dinţat, se adresează unui limb foliar a cărei margine este prevăzută cu dinți largi și obtuzi (rotunjiţi)
Criptogamice - boli ale plantelor provocate ce ciuperci
Cromatofor- celulă a plantelor care conține pigmenți
Cuneat – (baza frunzei) îngustat în formă de pană de despicat, limbul frunzei se prelungeşte uşor pe peţiol
Cuspidat - terminat cu vârf rigid, fin, lung și ascuțit

D

Dăunători - totalitatea organismelor (bacterii, ciuperci, viruși, insecte, animale) care produc distrugeri și boli plantelor
Decurent – frunze ale căror limb se prelungește pe o anumită porțiune, sub forma unei aripi foliacee pe tulpină și pe ramuri, subţiindu-se treptat, pe ramură sau pe lujer
Defoliere - eliminare artificială, voită, a tuturor frunzelor bătrane sau bolnave
Degarnisire - pierderea naturală a frunzelor datorată repausului vegetativ
Dehiscent – în sens limitat numai la fructe, prin aceasă denumire se înțelege, procesul prin care acest organ ajuns la maturitate se deschide pentru a pune în libertate semințele
Deltoid – în formă de triunghi
Denticulat – cu dinţi foarte mici
Dialipetală – corola florală formată din mai multe petale libere între ele
Dialisepală – floare care are caliciu cu sepale libere
Diatomee - grup de alge microscopice, unicelulare, acvatice, izolate sau coloniale
Dichotomic - termen ce descrie un tip de ramificație întâlnit la plante, caracterizat prin faptul că vârful de creștere (mugurele apical) se divide în doi muguri egali, care, după o perioadă de creștere, se vor divide în același fel și așa mai departe
Dicotomie – mod de ramificație a tulpinilor și inflorescențelor în două ramuri identice și al căror vârf se poate împărți la rândul lui în alte două ramuri egale
Didinam – androceul unei flori format din 4 stamine libere, dintre care 2 au filamentele mai lungi, (caracteristic fam. labiate)
Digitat – diviziunile parţiale asemenea pornesc din același punct şi stau răsfirate ca degetele unei mâini
Dințate - frunze cu margini crestate
Dioice – plante unisexuate, florile femele şi cele mascule sunt repartizate pe plante diferite
Diploblastic - care are peretele corpului format din două straturi de celule
Diplostemon – flori având stamine în număr dublu față de acela al petalelor, staminele dispuse pe două verticile, cel extern fiind opus sepalelor
Discolor – în două culori
Dispers – împrăştiat, răzleţ
Distic (aşezare, dispunere) – organe (ex. frunze) ce stau pe două rânduri de o parte şi de alta a unui ax, în acelaşi plan
Divizare - despărțirea tufei bogate în tufe mai mici și plantarea lor separată cu scopul multiplicării plantei
Drenare - evacuarea apei de udare în exces
Drupă – fruct cărnos, indehiscent, cu o parte cărnoasă şi un sâmbure

E

Egretat – cu peri aglomerați la extremitatea seminței
Eliptic – în formă de elipsă, frunză care are limbul de două ori mai lung decât lat
Emarginat – cu o ştirbitură la vârf
Endemică - specie de plantă sau animal care ocupă un areal foarte restrâns ca urmare a evoluției izolate
Endocarp – partea internă a pericarpului. Pereţii sâmburelui la drupe
Epidermă - țesut primar extern, care acoperă și protejează organele interne ale plantelor superioare
Epifită - plantă care trăiește pe alte plante, fără a le parazita
Erectă – cu sens limitat la tulpină, care crește drept sau stă ridicată
Erbaceu (erbacee) - de structură și consistența ierbii
Erbicide - substanțe chimice folosite pe suprafețe agricole pentru a înlătura buruienele și alte plante nedorite
Erecte - plante ale căror tulpini sunt dispuse vertical
Eubazic – specie cu exigențe mari faţă de conţinutul în baze de schimb (V=75-100%)
Eurifil – specie cu exigențe variate faţă de precipitații
Eurifit – specie cu mare amplitudine ecologică faţă de umiditate
Euritrof – specie cu amplitudine ecologică largă faţă de troficitatea solului
Euterm – specie cu exigențe mari faţă de temperatură
Etiolare - fenomen care apare la plantele crescute în întuneric sau puțină lumină, cauzată de lipsa clorofilei și care se manifestă prin alungirea tulpinilor, micșorarea și îngălbenirea-albirea frunzelor
Euribiont - organism care suportă variații mari ale condițiilor factorilor de mediu
Euriterm - organism care suportă variații mari ale temperaturii din mediul extern
Eutrof – specie cu exigențe mari faţă de troficitatea solului
Exfoliat – cojit
Exigențe (cerințe) ecologice – se referă numai la condițiile de mediu care interesează în fapt existența unei anumite specii
Extrem oligobazic – specie cu exigențe extrem de reduse faţă de conţinutul în baze de schimb (V<20%)

F

Familie - categorie sistematică ce include mai multe genuri
Factori antropici – se referă la multiple acţiuni prin care omul intervine activ în viaţa pădurii
Factori biotici – totalitatea plantelor şi animalelor care intervin în existenţa pădurii
Factori climatici – totalitatea condiţiilor meteorologice care definesc climatul unei regiuni (căldura, precipitaţiile, umiditatea atmosferică, vânturile, compoziţia aerului, lumina etc.)
Factori edafici – condiţiile de sol în care vegetaţia trăieşte, cum ar fi conţinutul în substanţe nutritive (macro- şi microelemente), humusul, substanţe organice fiziologic active (biostimulatori), apa, reacţia (pH-ul) solului, textura, consistenţa, structura, profunzimea, conţinutul de schelet, permeabilitatea, volumul edafic etc
Factori litologici – se referă la natura şi starea fizică a substratului litologic
Factori orografici (geomorfologici) – se referă la caracterele reliefului unui teren (pantă, expoziţie, altitudine, poziţie în relief)
Falcat – în formă de seceră sau coasă
Fascicul – mănunchi; tip de inflorescenţă
Fasonare - scurtarea ramurilor arborilor și arbuștilor pentru stimularea lăstăririi
Fastigiat – cu ramurile îndreptate în sus, paralele cu trunchiul
Fertilizant - produs natural sau sintetic destinat stimulării creșterii și înfloririi plantelor
Fertilizare - administrare regulată de fertilizanți
Fidat – spintecat până la mijloc
Filament – parte a staminei care poartă antera
Filiform – fin și alungit ca un fir de aţă
Filocladii - ramuri de forma unor frunze
Filodie - pețiol lățit care dobândește rol asimilator
Fistulos – găunos, în general un organ și în special tulpina cilindrică și goală pe dinăuntru
Fitobentos - totalitatea plantelor care cresc pe substratul apelor marine si continentale
Fitoplancton - organisme vegetale microscopice sau foarte mici care trăiesc în suspensie la suprafața apei
Floriferă - plantă decorativă prin flori
Foliaceu – în formă sau de consistența unei frunze
Foliculă – fruct uscat, dehiscent, provenit dintr-o singură carpelă care se deschide printr-o crăpătură laterală în lung
Foliolă – frunzişoară, diviziune (componentă) a unei frunze compuse
Fotofob - care este intolerant la lumină
Fotosinteză - proces complex prin care plantele, în prezența luminii și a dioxidului de carbon transformă mineralele din sol în substanțe organice, asimilabile
Fungicide - produse ce distrug ciupercile parazite și tratează bolile produse de acestea
Fusiform – în formă de fus

G

Galbulus – fruct fals lipsit de pericarp, acoperit în totalitate sau parţial de un înveliş cărnos rezultat din straturile exterioare ale ovulului (ex. tisă, Ginkgo)
Gametofit - generația care în cadrul ciclului vital al unei plante, prezintă organe sexuale producătoare de gameți
Gamopetală – floare ce are corola cu petalele mai mult sau mai puțin unite între ele
Gamosepală – floare ce are caliciu cu sepalele mai mult sau mai puțin unite între ele
Gamostemon – androceu cu staminele unite între ele
Gen - categorie sistematică ce cuprinde mai multe specii
Germinație - însușire a organelor de înmulțire a plantelor, de a porni un nou ciclu de vegetație, când au condiții optime de umiditate, temperatură și aerație
Gineceu (pistil) – totalitatea carpelelor, sudate sau nu ale unei flori care produce semințe
Geniculat – îngenuncheat, brusc îndoit
Glabru – lipsit complet de peri
Glandulos – acoperit de glande sau peri glanduloși
Glauc – de culoare verde–alburie, verde–albăstrui, alb-albăstrui, cenuşiu-albăstrui sau verde ca marea
Glaucescent – cu aspect albăstrui
Glutinos – cleios, vâscos
Grosier - pietriș, nisip, alcătuit din componente mari necernute și nemăcinate
Gunoi de grajd - materiale celulozice, folosite ca așternut pentru animale ce include și dejecțiile acestora care se utilizează drept îngrășămât organic pentru plante în stare proaspătă sau după descompunere

H

Habitus – portul, înfăţişarea plantei
Halofil – specie adaptată pe soluri cu concentraţii mari de săruri
Hastat – frunză în formă de suliță, baza frunzei cu doi lobi îndreptaţi lateral
Haustor – formațiuni de celule alungite (organ similar rădăcinii) prin care plantele parazite își procură și absorb hrana din planta gazdă
Heliofil – specie exigentă faţă de lumină
Hermafrodită – floare ce conține stamina și pistil (ovar)
Heteromorf - organism, organ sau celulă diferite ca formă și dimensiune; colonie formată din indivizi diferiți ca formă și funcție; generații ale unui ciclu evolutiv diferite ca formă și grad de dezvoltare
Heterosporie - proces de producere a două tipuri de spori : macrospori și microspori
Heterotrof - organism care se hrănește cu substanțe sintetizate de alte organisme sau rezultate din degradarea acestora
Hibrid - plantă obținută prin încrucișarea unor genuri sau specii diferite
Hibridar - proces de încrucișare sexuată sau vegetativă a unor indivizi de plante, genetic înrudiți
Hibridare - încrucișarea unor specii sau genuri de plante diferite pentru obținere de hibrizi
Higrofil, pluviofil – specie cu exigențe mari faţă de precipitații
Higrofit – specie de soluri excesiv-moderat hidrice
Hil – cicatricea, pata, locul de inserare al funiculului la semințe
Hipocotil - regiune a tulpinii cuprinsă între cotiledoane și baza rădăcinii
Hipoxie - scăderea cantității de oxigen sub limitele normale din țesuturi sau diferite medii
Hirsut – cu peri lungi, flexibili, drepți, patenţi
Hispid – cu peri lungi, rigizi, deşi, ţepoşi
Humus - substanță organică obținută în urma putrezirii plantelor sau materiei animaliere, care furnizează nutrienți pentru creșterea plantelor și îmbunătățește structura solului

I

Iernare - perioada de repaus vegetativ, caracteristică unor plante de interior, în care se scade temperatura, se opreste fertilizarea și se răresc udările
Imbricat – acoperiți cu marginile unul pe altul ca şindrilele pe acoperiș
Imparipenat – frunză compusă, în formă de pană, care se termină cu o foliolă, cu un număr impar de foliole
Incanus – cenuşiu, alb-cenuşiu
Incizie - diviziune de pe marginea frunzelor
Indehiscent – care nu se deschide
Inerm – lipsit de spini
Inflorescenţă – totalitatea florilor unei plante grupate pe același ax principal
Infundibuliform – în formă de pâlnie
Insecticid - produs folosit pentru distrugerea insectelor dăunătoare plantelor
Internod – porțiune de tulpină (lujer) cuprinsă între două frunze succesive (consecutive)
Involt - cu un număr mare de petale
Involucru – totalitatea bracteelor dispuse în verticil (la același nivel), la baza unei umbele sau a unui capitul aşezate dedesubtul unei inflorescențe
Izomorfe - organisme care seamănă din punct de vedere morfologic, sau ale căror generații dintr-un ciclu evolutiv sunt asemănătoare din punct de vedere al habitusului, gradului de dezvoltare și duratei lor de viață
Izostemon – stamine egale și în număr egal cu al petalelor
Îmbăiere - udarea ghiveciului prin cufundarea acestuia în apă
Îmbobocire - fenomenul de apariție a bobocilor florali
Înflorire - perioada cuprinsă între îmbobocire și căderea florilor după ofilire
Înfrunzire - creșterea frunzelor unei plante
Înrădăcinare - formarea rădăcinilor viitoarei plante

L

Label - sepală mediană, adesea orientată, în jos caracteristică perigonului orhideelor
Labium – buză
Lacinie – diviziune îngustă a unei frunze sau petale
Lamină – limbul frunzei
Lanat – cu peri lungi, moi, creţi, deşi şi încâlciţi
Lanceolat – în formă de vârf de lance
Larvă - formă de preadult care se dezvoltă la ieșirea din ou
Lăstar - ramură tânără folosită adesea pentru înmulțire
Lăstarire - creșterea unor ramificații tinere din tulpină sau din muguri aflați pe rădăcină
Latent - stare inactivă (repaus) dar care menține funcțiile vitale ce se pot dezvolta în condiții de mediu favorabile
Latex - suc lăptos al unor plante precum cauciucul
Lax – dispers, răsfirat
Lenticele – mici deschideri în scoarța lujerilor sau ramurilor, rotunde, punctiforme, eliptice sau liniare, de culoare diferită în raport cu restul suprafeţei
Liană - plantă cu ramuri lungi și subțiri, cățărătoare
Ligurifloră – floare ce se întâlnește de obicei la familia compozeelor, cu corola la început tubuloasă, apoi se continuă cu o limba dințată la vârf
Limb sau lamină – partea lată și verde a unei frunze, prevăzută cu nervuri
Liniar – lung şi îngust
Lirată – frunză penat-fidată, cu lobul terminal mult mai mare decât cei laterali
Lob – diviziune profundă și în general rotundă a unui organ foliaceu sau floral
Lobată – prevăzut cu lobi, frunză a cărei margine prezintă incizii mari și adânci
Lobulat – cu lobi scurți
Loculi (loji) – încăperile din interiorul unui ovar (fruct)

M

Macrofită - plantă acvatică de o anumită mărime, submersă sau flotantă
Marcescent – care se usucă pe ramuri fără să cadă la pământ
Materie organică - produs apărut în urma descompunerii organismelor, în special a celor vegetale
Mer – de la grecescul meros, care înseamnă parte; ex. Corolă pentameră, adică formată din 5 părți (petale)
Mericarp – una din cele două achene ce alcătuiesc fructul umbeliferelor
Meristeme - țesuturi embrionare, formate din celule nediferențiate și nespecializate, cu mare capacitate de diviziune și de creștere ale plantelor. Avem după cum urmează: meristeme primare (apical): în vârful de creștere al rădăcinii și tulpinii; meristeme intercalare: în tulpini articulate, realizând creșterea în înălțime a plantei; meristeme secundare (laterale): în tulpina plantelor lemnoase, realizând creșterea în grosime
Micoză - boală provocată de diverse ciuperci
Microclimat - condiții de mediu caracteristice unei zone restrânse
Microorganism - organism microscopic
Mimetism - proprietate a unor plante, dobândită în cursul selecției naturale, de a se identifica cu mediul în care trăiesc, sau cu alte specii care dispun de mijloace de apărare
Monocarpică - plantă efemeră care moare după ce înflorește și fructifică o singură dată
Monoică – prezentând flori unisexuate bărbătești și femele pe un același individ
Membranos – subţire, moale şi străveziu, ca o pieliţă
Mezobazic – specie cu exigențe medii faţă de conţinutul în baze de schimb (V=30-75%)
Mezocarp – partea mijlocie a unui pericarp de fruct
Mezofil – specie cu exigenţe mijlocii faţă de precipitaţii
Mezotrof – specie cu exigenţe medii faţă de troficitatea solului
Monoice – flori unisexuate, mascule şi femele ce stau pe aceeaşi plantă
Montan – specie cu areal montan (600-700 → 1600-1700 m altitudine)
Mraniță - produs provenit din descompunerea diferitelor materii organice. Cele din comerț au compoziții adaptate diferitelor specii de cultură floricole și deseori conțin materiale artificiale (vermiculit, puzzolane, perlit). O mraniță bună trebuie să conțină cel putin trei materii diferite
Mucilagiu - substanță cleioasă prezentă frecvent în pereții celulari ai plantelor acvatice
Mucron – vârf scurt şi subţire
Mugur - organ tânăr din care iau naștere lăstari, flori, frunze

N

Natant - care plutește la suprafața apei
Necrozat - țesut, fragment sau organ modificat în urma unor boli parazitare
Nervațiune - mod de dispunere a nervurilor pe limbul foliar
Nitrofil – specie cu exigenţe mari faţă de azotul din sol
Nivofil – specie ce creşte în regiuni bogate în zăpezi
Nod – punctul pe lujer în care este fixată o frunză sau un grup de frunze
Nud (floare, mugur) – floare fără învelişuri florale, muguri fără solzi
Nutant – cu vârful aplecat în jos

O

Ob - prefix care exprimă inversarea unei poziții sau forme oarecare
Obcordat – în formă de inimă cu vârful în jos
Obdiploslemon – floare în care există două verticile de stamine verticulul exterior fiind opus petalelor
Oblong – alungit eliptic, de 3-4 ori mai lung decât lat şi cu lăţimea maximă la mijloc sau către vârf
Obovat – în formă de ou cu vârful în jos, lăţimea maximă în jumătatea superioară a limbului
Obtuz – teşit, neascuţit
Oligobazic – specie cu exigenţe reduse faţă de conţinutul în baze de schimb (V=0-30%)
Oligotrof – specie cu exigenţe reduse faţă de troficitatea solului
Ombrofil – specie cu exigenţe reduse faţă de lumină, plante care iubesc umbra
Oosferă - gametul femel, imobil, de la plante
Optim de vegetașie – se realizează acolo unde o anumită specie găseşte cele mai prielnice condiţii staţionale, vegetează cel mai viguros şi are cea mai ridicată productivitate
Opuse - frunze dispuse fașă în față pe tulpină
Orbicular – rotund
Ovar – partea inferioară și în general umflată a pistilului, rezultată din unirea carpelelor și conținând ovulele
Ovat – formă eliptică, cu lăţimea maximă în jumătatea inferioară
Ovul – partea principală a carpelelor plantelor cu flori, care după fecundație se transformă în sămânță

P

Palisare - dispunerea plantei pe un suport
Palmat-lobat (frunză) – mod de așezare a lobilor unei frunze simple, a foliolelor unei frunze compuse sau a nervurilor, care pleacă de la un centru comun şi cu cel puţin 3 nervuri; are asemănare cu degetele răsfirate ale unei palme
Pământ vegetal - pământ de țelină, nelucrat
Panasată - floare sau frunză cu două culori diferite (bicoloră)
Panicul - inflorescența piramidală ale cărei ramificații se scurtează treptat spre vârf
Papilonată – corola neregulată în formă de fluture formată din cinci petale neegale; una denumită stindard, 2 numite aripioare, și alta carenă formată din două petale mai mult sau mai puțin sudate
Paripenată – frunză compusă penată, fără foliola terminală, cu număr par de foliole
Partit – lobat, spintecat, cu adânciturile ce pătrund mai adânc de jumătatea suprafeței
Patent – aşezat în unghi mai mare de 45 grade faţă de un ax sau de o suprafaţă
Pectinat – aşezat ca dinţii unui pieptene
Pedicel – piciorușul unei flori (fruct) dintr-o inflorescență compusă
Peduncul – codiţa unei flori solitare sau codiţa unei inflorescenţe solitare
Penat sau penat-compus – frunză compusă din mai multe foliole înşirate în perechi, de o parte şi de alta a unui ax comun numit rahis
Pendent – care atârnă
Pentamer – cu 5 diviziuni
Perenă – plantă care trăiește și rodește mai mulți ani, având o rădăcină și o tulpină persistentă
Peri absorbanți - peri dispuși la extremitatea rădăcinilor care servesc la absorbția apei și sărurilor minerale din sol
Periant – ansamblu format din caliciu și corola diferențiate, totalitatea învelișurilor florale
Pericarp – ansamblul țesuturilor care formează învelișul unui fruct, rezultând din transformarea ovarului
Perigon – înveliş floral simplu, format din piese asemănătoare ca formă şi culoare
Perniță (p.frunzei) – umflătură, proeminenţă a lujerului pe care este aşezată frunza (respectiv cicatricea frunzei)
Persistente – frunze verzi care rămân pe plantă mai mulți ani, inclusiv în sezonul rece
Petală – piesă a corolei în general colorată
Pețiol – porțiune de forma unei codițe cu care frunza se prinde de tulpină
Ph - concentrație a ionilor de hidrogen. Poate fi alcalin dacă are valoare între 7-14, acid dacă e cuprins între 0-7 și neutru, dacă e situat în jurul valorii 7
Pistil - organul femel al plantei format din stil, stigmat și ovar, situat în mijlocul florii
Pionier – specie care se instalează cu uşurinţă pe terenuri descoperite
Piriform – în formă de pară
Pivotantă – rădăcina la care ramificația principală este puternic dezvoltată comparativ cu celelalte, rădăcină în formă de țăruș
Plantulă - plantă tânără iețită din sămânță
Plasmodesme - fire fine de citoplasmă care leagă între ele celulele vegetale adiacente, trecând prin pereții celulari
Plastide - organite prezente, adesea în numar mare, în celulele vegetale
Pletoase - plante cu tulpini sau ramuri pendente
Polen - pulbere conținută în grăuncioarele produse de stamine ce constituie partea reproducătoare masculină a florii
Polenizare - proces prin care polenul de pe stamine ajunge pe pistilul unei flori pentru a o fecunda
Poligame – flori unisexuate şi hermafrodite ce se află pe aceeaşi plantă
Portaltoi - rădăcina sau tulpina pe care se face altoirea
Preventiv - tratament efectuat pentru prevenirea îmbolnăvirii plantelor
Pruină - start ca de ceară, brumat, ce acoperă plante, frunze, fructe s.a.
Psamofil – specie ce preferă solurile nisipoase
Pseudobulb - organ de rezervă rezultat prin transformarea tulpinii sau rădăcinii, întâlnit la orhidee
Pubescent – fin păros, cu peri scurţi, moi, drepţi, patenţi
Pustulă - excrescența apărută pe frunze sau tulpini datorată unor modificări fiziologice

R

Racem – ciorchin, tip de inflorescenţă alungită al cărei ax principal este ramificat în mai multe axe laterale, purtătoare de flori
Radicular - legat de rădăcină
Rahis – ax central al unei frunze compuse în lungul căreia sunt aşezate foliolele
Ramificare - apariția de lăstari sau ramuri secundare pe tulpina principală
Răsad - plantă tânără rezultată din sămânță în condiții artificiale
Receptacul – partea lăţită de la extremitatea pedunculului unei flori care poartă organele florii
Reflect – răsfrânt
Repaus - perioada de întrerupere a vegetației în care planta nu mai crește, ce corespunde sezonului rece
Repicare - transferul unui răsad în ghicevi
Ripidiu - inflorescență a cărei pedunculi florali sunt dispuși în sensuri diferite dar în același plan
Ritidom – scoarța care acoperă suprafața tulpinilor lemnoase în vârstă și care se exfoliază
Rizoizi - excrescențe filiforme fine și adesea incolore, prezente la unele alge și la generația gametofitică a briofitelor și ferigilor. Fixează planta de substrat și absorb apa și sărurile minerale
Rizom – tulpină subterană, în general cilindrică, și care dă naștere la rădăcini și tulpini aeriene
Reniform – frunza sau alt organ în formă de rinichi
Reticulat – sub formă de reţea
Revolut – răsfrânt spre partea inferioară
Ruderal – care crește pe marginea drumurilor
Rugos – zbârcit, zgrăbunțos, aspru la pipăit
Rupestru – iubitor de stâncă
Rustică - plantă care se adaptează la condițiile de mediu în care este cultivată

S

Salinitate - cantitatea de săruri (cloruri, sulfați, nitrați, bicarbonați) dizolvate în apă
Sarmentos - port suplu al plantelor cu tulpini lungi și subțiri ce necesită palisare
Saxicole - specii caracteristice stâncăriilor
Samară – fruct uscat indehiscent, aripat
Saxicol – specie de stâncării
Scabru – aspru, cu peri scurți, rigizi
Sectat – frunză al cărui limb este profund divizat (spintecat), până la nervura principală
Sempervirescent – organ sau plantă care este tot timpul verde
Sepală – componentă a florii care însoțeste bobocul având forma unei frunzișoare verde sau colorată, ce alcătuiește caliciul
Serat – fierăstruit, dinţat, cu dinţii îndreptați înainte
Sericeu – mătăsos, cu peri scurţi, moi, drepţi, alipiţi, lucitori
Sesil – frunză lipsită de pețiol sau floare fără peduncul, fără codiță
Setos – cu peri lungi, groşi, rigizi, tari, slab înţepători
Sfagnum - grup de mușchi din turbărie
Silicvă – fruct uscat dehiscent, cu două încăperi
Siliculă – capsulă alcătuită din două carpele concrescute, despărțite între ele printr-un perete fals, care poartă numeroase semințe
Sinuat – cu marginea sinuoasă
Solitară – inflorescență formată dintr-un peduncul ce poartă o singură floare. Ea este terminală sau axială după cum floarea se găsește în vârful tulpinii principale sau al unei ramuri
Spadice - inflorescența de forma unui tub al cărei rahis cărnos poartă florile
Spată - membrana groasă adesea colorată care însoțește sau învelește spadicele
Spatulat – în formă de lopăţică
Specie - totalitatea indivizilor ce provin dintr-un strămoș comun care s-au diferențiat în funcție de condițiile de mediu, adaptări etc.
Spic - inflorescență cu ax lung și subțire pe care sunt dispuse flori sesile la subțioara bracteelor, racem cu flori sesile sau foarte scurt pedunculate, înghesuite pe axul principal
Sporofit - generație din ciclul de viață al unei plante, care produce spori
Stenobiont - organism care suportă doar variații limitate ale factorilor de mediu
Stenoterm - organism care suportă doar variații limitate ale temperaturii
Stamină – frunză modificată care poartă sacii cu grăunțe de polen
Staminoidă – stamină ai cărei saci polenici au avortat
Staţiunea forestieră (condiţii staţionale) – totalitatea factorilor edafici, climatici, litologici şi geomorfologici ce definesc un teritoriu limitat natural, practic omogen sau cu aceeaşi microvariabilitate în cuprinsul lui
Stigmat – componentă a pistilului care este organul femel al plantelor, partea liberă și terminală a ovarului
Stil – compenentă a pistilului care este organul femel al plantelor, prelungire subțire și cilindrică a ovarului care se termină cu stigmatul florii
Stip - tulpină înaltă ce poartă în vârf un buchet de frunze
Stipele – frunzișoare anexe, adesea modificate, care se găsesc uneori la baza peţiolului frunzei, cu rol de protecție și chiar de asimilare
Stolon – tulpină târâtoare care pleacă de la baza rădăcinilor sau a coletului, terminată cu un mugure ce dă naștere unei rozete de frunze
Stomată - formațiune a epidermei ce asigură schimbul de gaze între organele aeriene ale plantei și mediul înconjurător
Striat – cu dungi subţiri
Subalpin – specie răspândită în etajul subalpin (1600-2100 m)
Subtermofil – specie eutermă, adaptabilă şi la temperaturi mai scăzute
Subulat – sub formă de ac de seringă
Submers - organism scufundat complet în apă
Substrat - amestec de componente organice sau sintetice, în anumite proporții destinat culturii plantelor
Suculente - categorie de plante grase, care rețin în cantități mai mari apa în organism
Sulcat – brăzdat
Suport de cultură - substrat ce poate fi folosit ca atare în cultura plantelor
Surfatare - înlocuirea unei anumite cantități de substrat de la suprafața unor recipiente foarte mari, greu de manevrat
Suspendată - plantă cultivată în recipiente suspendate, agățate

T

Tăiere - operație de scurtare a ramrilor cu scopul stimulării, lăstăririi, înfloririi și fructificării
Tal - corp vegetativ relativ nediferențiat, lipsit de rădăcini, tulpini și frunze adevărate și fără un sistem vascular
Teacă - structură ce servește ca înveliș protector pentru un organ sau organism
Temperament – se referă la modul de comportare a unei specii faţă de lumină
Terină - recipient din lut ars, mai mult lat decât adânc, destinat culturii bonsailor
Termofil – specie eutermă tipică
Tetradinam – androceu format din 6 stamine, din care 2 sunt mai scurte
Tetragonală – tulpină prevăzută cu 4 muchii
Tetramer – cu patru diviziuni
Tetranuculă – fruct format din patru nucule
Tubercul – tulpină subterană care conține substanțe de rezervă diverse
Tomentos – pâslos, cu peri scurți şi moi, foarte deşi şi încâlciţi ca o pâslă
Trichom - prelungire în formă de fir de păr a unei celule epidermale vegetale
Tuberizat - organ transformat în care se depozitează rezerve organice
Tuberoasă - plantă cu tulpina sau rădăcina tuberizate
Tufă - aspect al unei plante a căror frunze se dispun în rozetă
Turbă - produs rezultat în urma descompunerii mușchiului de turbărie
Tutore - bucată de lemn, metal sau plastic, folosită pentru susținerea tulpinilor aeriene ale unei plante
Transplantare - operație de mutare a plantelor în ghivece noi sau vechi curățate, cu scopul schimbării substratului. Se realizează de obicei, primăvara

U

Udare în ploaie - pulverizarea de picături mici pe tulpinile și frunzele plantei
Udare prin aspersiune - pulverizarea apei în atmosferă sub forma unei ploi artificiale
Umbelă – tip de inflorescenţă caracterizată prin faptul că pendunculii florali pleacă din același loc și se ridică la aceeași înălțime
Umbelic (la speciile de Pinus) – proeminenţă ce se găseşte obişnuit în mijlocul apofizei solzilor conului
Umectare - udarea sau pulverizarea substratului
Umidofil – specie exigentă faţă de umiditatea atmosferică
Uncinat – în formă de undiţă, cu vârful recurbat
Urme fasciculare – urmele fasciculelor libero-lemnoase ce se observă pe cicatricea unei frunze

V

Vagină – teacă, partea bazală a unei frunze sesile cu ajutorul căreia se fixează de tulpină sau ramură
Valvat (organe aşezate în V) – aşezate unul lângă altul, cu marginile strâns unite, fără a se încăleca
Valve – capace, pereții fructelor dehiscente care la maturitate se desfac
Varietate - plantă ce diferă puțin de indivizii speciei din care provine
Verticil – grupe de organe aşezate la acelaşi nivel de jur-împrejurul unui ax
Verucozități – glande cu secreţii care apar sub forma unei mici proeminențe
Vilos – cu peri lungi, moi, drepţi, deşi, patenţi
Virgat – ramuri, lungi, subţiri
Vivace – plantă care în primele perioade de vegetație produce o rozetă de frunze, apoi tulpini florifere

X

Xerofil – specie cu exigenţe reduse faţă de precipitaţii
Xerofit – specie de soluri uscate

Z

Zigomorf – aşezare simetrică a învelişurilor florale faţă de unicul plan de simetrie

glosar.txt · Ultima modificare: 2017/02/14 19:41 (editare externă)